top of page

Rorschach: Bütünleyici Sistem Temel Eğitim Sertifika Programı

Bütünleyici Rorschach, Rorschach uygulamasını, kodlamasını ve yorumunu kuramlar üstü bir anlayışla ele alan bütüncül bir sistemdir. Eugene Exner tarafından 1970’li yıllardan itibaren alanda var olagelmiş bir çok Rorschach sisteminin ortak paydalarından hareketle ve ampirik araştırmalarla altyapısı oluşturulmuştur. Bütünleyici sitem bir anlamda, sübjektif bir testin objektif ölçütlere dönüştürülmesinin en başarılı örneklerinden biridir. 


Eğitmen Prof.Dr. A.Kadir Özer bu sistemin 1984 yılından itibaren Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olmuştur. Bu konuda ilk kitabı 1994’te ve daha sonraki yıllarda bütünleyici sistem içinde gerçekleşen yeniliklere paralel olarak 2009 yılında ikinci kitabı basılmıştır. Ayrıca 2012 yılında vaka örnekleri üzerinden Rorschach ve MMPI profillerini birlikte değerlendiren ve karşılaştıran kitabı basılmıştır.  Otuz altı saatlik bu temel sertifika eğitiminin ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir. Eğitim süreci şöyle bir akışa sahiptir:


UYGULAMA

 • Oturma Düzeni

 • Yönerge

 • Tepki Üretim Aşaması

 • Tepki Açımı Aşaması

 • Direnç ve Red Eğilimi

 • Aşırı Tepki Üretme Sorunu

 • Olası Sorular ve Yanıtlar

 

KODLAMA

 • Lokasyon Kodlaması

 • Gelişim Niteliği Kodlaması

 • Tepki Gelişim Niteliğini Saptama

 • Hareket Tepkilerinde Aktif-Pasif Kodlaması

 • Kromatik Renk Kodlaması

 • Genel Gölge Tepkilerinin Kodlanması

 • Ton Farklılığına Dayalı Tepkilerin Kodlanması

 • Şekle Dayalı Üç Boyutluluk Tepkilerinin Kodlanması

 • Yansıma/Çift Tepkilerinin Kodlanması

 • Harman Tepkiler

 • Örgütleme Tarzı

 • İçerik Kodlaması

 • Popüler Kodlaması

 

ÖZEL PUANLAR

 • Aykırı İfadeleme

 • Uygunsuz Kombinasyonlar

 • Düzey Belirleme

 • Uygunsuz Mantık

 • Perseverazyon

 • Başarısız Bütünleştirme

 • Özel İçerikler

 

FREKANS, ORAN, YÜZDE VE TÜREVLER

 • Puanlama Cetveli

 • Frekans Kaydı Yapılan Değişkenler

 • Oranlar,Yüzdeler ve Türevler

 • Protokol Özet Tablosu

 

YORUM

 • Yorum Stratejisini ve Akışını Belirleme

 • Kümelerle İlgili Yorumlar

 • Kontrol ve Stres Toleransı Kümesi

 • Durumsal Stres Kümesi

 • Kendilik Algısı Kümesi

 • Kişilerarası Algılama/İlişkiler Kümesi

 • Afektif Küme

 • Bilgi İşleme Kümesi

 • Bilişsel Mediasyon Kümesi

 • İdeasyon Kümesi

 

EĞİTİMDE KULLANILACAK YAZILI KAYNAKLAR:
Temel Kaynak: Özer, A.K.(2018). Rorschach: Bütünleyici Sistem: Uygulama, Kodlama,Puanlama, Yorumlama.AGORA KİTAPLIĞI. (KİTAP ANLAM DANIŞMANLIKTAN TEMİN EDİLEBİLİR)

 

DEĞERLENDİRME: Eğitim sonunda sertifikasyon için sınav ile değerlendirme yapılacaktır.

 

VERİLECEK BELGE:  Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı katılımcılara Sertifika verilecektir

 

KATILIMCIDA ARANACAK ÖN KOŞULLAR: Psikoloji/PDR lisans son sınıf öğrencisi; Psikoloji/PDR lisans mezunu; Klinik Psikoloji/PDR Yüksek lisans-Doktora öğrencisi/mezunu olmak

 

PROGRAMIN SÜRESİ: Toplam 36 saat 

 

KONTENJAN: 12  kişi 

 

BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ7 Kasım 2019, Perşembe - 30 Ocak 2020 Perşembe

 

SAAT: 18:30-21:30

ÜCRET: 3300 TL (%18 KDV Dahil)

ÖDEME PLANI: Kaydı kesinleştirmek için 500 YTL.nin ANLAM Danışmalık hesabına bankaya gönderilmesi gerekmektedir. Kalan 2800 TL.'lik ücret 4 taksitte ödenebilir: 1.taksit, eğitimin ilk günü, 7 Kasım 2019 (1000 TL)-- 2.taksit, 5 Aralık 2019 (600 TL)--3.taksit,9 Ocak 2020 (600 TL)--son taksit, 30 Ocak 2020 (600 TL)

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER ve ADRES: ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi
Bağdat Caddesi, Gazi Muhtar Paşa Sok. A BLOK, Nural Apt. No.52/3, Kat 2, Feneryolu-İST

 

İLETİŞİM: Kayıt için,  (0216) 348 4919 /(537) 241 0522 numaralı telefonlardan ya da, anlam@anlam.com.tr adresinden Lina Tilkioğlu'na ulaşılabilir. 
  
EĞİTMEN:
Prof. Dr.Kadir Özer, lise eğitimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans diploması aldı (1975); Fulbright burslusu olarak, University of South Florida’dan klinik psikolojide Master (1978) ve Doktora (1982) derecelerini aldı. 1984’de yurda dönene kadar Annapolis Sağlık Merkezinde Psikoloji Servis Direktörlüğü yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yıl tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uzun yıllar kurucusu olduğu ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi Ltd. çatısı altında, psikoterapi çalışmalarının yanı sıra, yönetimsel işlevlerle ilgili eğitim seminerleri ve grup çalışmaları, kalitatif tüketici, iş doyumu ve kurum kimliği araştırmaları ve eleman seçimi danışmanlığı yaptı. İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Bilgi Üniversitelerinde yarı zamanlı ders verdi. 2004-2012 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü yaptı. 2015-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans dersleri verdi. Halen, ANLAM Psikolojik Danışma Merkezi çatısı altında Psikoterapi ve Eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Final Uluslararası Üniversitesi’nde psikoloji bölümü öğretim üyesidir.

 

Kitapları

BEN Değeri Tiryakiliği: Duygusal Gerilimle Başedebilme (Agora Kitaplığı, 2017, 18.Basım),

Kaygı: Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme (Agora Kitaplığı 2001,8.Basım),

İletişimsizlik Becerisi (Sistem Yayıncılık 2012,11.Basım),

Rorschach:Bütünleyici Sistem (Agora Kitaplığı 2018,Güncellenmiş 4.Basım)

Gerçekçi Yönetişim:Bir lider/yöneticilik modeli (Sistem, 2003,3.Basım)

Üç Psiko”lojik” Soru (Agora Kitapığı, 2012, 8.Basım),

İnsana Dair: Az ve Öz (Sistem Yayıncılık, Haziran, 2006)

Çocuklar Bizden, Biz Çocuklardan Öğrenirken (Sistem, 2008)

Rorschach: Bütünleyici Sistem Vaka Yorumları (Nobel, 2012)

Var Olmak Cesaret İster (Remzi Yayınevi, 2013)

Ayşe ve Ailesi Sınava Hazırlanıyor (Remzi Yayınevi, 2013)

Kişiliklerimizle Var Olmak (Agora Kitaplığı, 2018)

Bir Kıvılcım Lazım: Gelişim için Değişim (Remzi Yayınevi, 2017)

Çapa 4
bottom of page