top of page

Bilişsel Varoluş Terapisi: Temel Sertifika Eğitimi

Prof. Dr. A.Kadir Özer tarafından geliştirilen Bilişsel Varoluş Terapi (BVT)  modeli, yaşamsal sorunlara şu üç temel insan gerçeğinden hareketle yaklaşır: (1) Duygusal ve davranışsal yaşantıların gerisinde yatan bilişsel seçenekliliğe koşullu bireysel sorumluluk, (2) bireyler arası farklılık ve seçeneklilik (3)  birey-içi farklılık ve seçeneklilik. BVT yaklaşımında, varoluşsal sorunların kaynağı, bireyin bu üç temel insan gerçeğini ve seçenek alanlarını bilişsel yanılgılarla yitirmesi olarak görülür. Bu yanılgılar, bireysel sorumluluğun yerini “çevresel sorumluluğun”, bireysel farklılıkların yerini “raylaşmış düşüncenin”, birey-içi farklılıkların ise “birey-içi aynılığın” alması olarak tanımlanır. 

 

Bu temeller çerçevesinde geliştirilmiş olan BVT sertifika programı aşağıda belirtilen şekilde planlanmıştır:​

 

 • Bilişsel Varoluş Terapisi’nin (BVT)                                         

  • Bütüncül niteliğini oluşturan gelişim tarihçesi

  • Kavramsal alt yapısını oluşturan temel ilkeler ve kavramlar

  • Düşünce süreçlerini gruplama ve müdahaleye açık ve kapalı olanları belirleme

 • BVT’de Temel Kavramsal Sektörler ve Patoloji Oluşumu: 

  • Bilişsel Seçeneklilikten Bilişsel Seçeneksizliğe- Yaşamsal Faturalar Nelerdir?

  • Bireylerarası Farklılıktan Düşünsel Raylaşmaya- Yaşamsal Faturalar Nelerdir?

  • Bireyiçi Farklılıktan Tek BENliliğe- Yaşamsal Faturalar Nelerdir?

 • BVT’ Değişim 

  • Değişim İlkesi: Tutarsızlık

  • Biliş-Biliş Tutarsızlığı

  • Biliş-Duygu Tutarsızlığı

  • Biliş-Davranış Tutarsızlığı

  • BVT’yi diğer yaklaşımlardan ayrıştıran nitelikleri

 • BVT’te Terapi Hedefleri

  • Kök duygular

  • İşaret fişeği duygular

  • Terapi hedefleri 

  • BVT’yi diğer yaklaşımlardan ayrıştıran nitelikleri

 • BVT’de Terapi Süreci 

  • İlk görüşme ve terapi dili

  • Sorundan duruma: Teşvik amaçlı formülasyon tanımı

  • BVT’de direnç

  • Metaforik tanımlama

  • Görsel dil

 • Vakalar üzerinden BVT uygulamaları

 

EĞİTİME DESTEK KAYNAKLAR:
(1) Özer, A.K.(2012). BEN Değeri Tiryakiliği. Agora Kitaplığı, İstanbul. 
(2) Özer, A.K.(2012). Kaygı: Sınanma Duygusuyla Başedebilme.Agora Kitaplığı, İstanbul.
(3) Özer, A.K.(2013). Var Olmak Cesaret İste. Remzi Yayıncılık, İstanbul.
(4) Özer, A.K.(2018). Kişiliklerimizle Var Olmak, Agora Kitaplığı, İstanbul.

 

VERİLECEK BELGE:  Eğitim sonunda temel eğitim sertifikası verilecektir.

 

KATILIMCIDA ARANACAK ÖN KOŞULLAR: Psikoloji/PDR lisans mezunu; Klinik Psikoloji/PDR Yüksek lisans-Doktora öğrencisi/mezunu olmak/Psikiyatri uzmanı

 

PROGRAMIN SÜRESİ: Toplam 36 saat, 3 saat x 12 hafta

 

KONTENJAN: 10 kişi ile sınırlıdır

 

BAŞLAMA TARİHİ: ---

 

ÖDEME PLANI: ---


EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER ve ADRES: ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi
Bağdat Cad. Gazi Muhtar Paşa Sk. A Blok, Nural Apt 52/3, Kat 2 Feneryolu, Kadıköy İST

 

İLETİŞİM:  Kayıt için,  (0216) 348 4919 /(537) 241 0522 numaralı telefonlardan ya da, anlam@anlam.com.tr adresinden Lina Tilkioğlu’na ulaşılabilir. 

 

EĞİTMEN:
Prof. Dr.Kadir Özer, lise eğitimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden lisans diploması aldı (1975); Fulbright burslusu olarak, University of South Florida’dan klinik psikolojide Master (1978) ve Doktora (1982) derecelerini aldı. 1984’de yurda dönene kadar Annapolis Sağlık Merkezinde Psikoloji Servis Direktörlüğü yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yıl tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Uzun yıllar kurucusu olduğu ANLAM Davranış Düşünce Değişim ve Eğitim Merkezi Ltd. çatısı altında, psikoterapi çalışmalarının yanı sıra, yönetimsel işlevlerle ilgili eğitim seminerleri ve grup çalışmaları, kalitatif tüketici, iş doyumu ve kurum kimliği araştırmaları ve eleman seçimi danışmanlığı yaptı. İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Bilgi Üniversitelerinde yarı zamanlı ders verdi. 2004-2012 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü yaptı. 2015-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans dersleri verdi. Halen, ANLAM Psikolojik Danışma Merkezi çatısı altında Psikoterapi ve Eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Final Uluslararası Üniversitesi’nde psikoloji bölümü öğretim üyesidir.

 

Kitapları
BEN Değeri Tiryakiliği: Duygusal Gerilimle Başedebilme (Agora Kitaplığı, 2017, 18.Basım),
Kaygı: Sınanma Duygusuyla Baş Edebilme (Agora Kitaplığı 2001,8.Basım),
İletişimsizlik Becerisi (Sistem Yayıncılık 2012,11.Basım),
Rorschach:Bütünleyici Sistem (B.Ü. Yayınları 2010,3.Basım)
Gerçekçi Yönetişim:Bir lider/yöneticilik modeli (Sistem, 2003,3.Basım)
Üç Psiko”lojik” Soru (Agora Kitapığı, 2012, 8.Basım),
İnsana Dair: Az ve Öz (Sistem Yayıncılık, Haziran, 2006)
Çocuklar Bizden, Biz Çocuklardan Öğrenirken (Sistem, 2008)
Rorschach: Bütünleyici Sistem Vaka Yorumları (Nobel, 2012)
Var Olmak Cesaret İster (Remzi Yayınevi, 2013)
Ayşe ve Ailesi Sınava Hazırlanıyor (Remzi Yayınevi, 2013)
Kişiliğin mi Var, Derdin Var (Remzi Yayınevi, 2014)
Bir Kıvılcım Lazım: Gelişim için Değişim (Remzi Yayınevi, 2017)
 

Çapa 3
bottom of page