top of page

Merkezimizde İngilizce ve Fransızca terapi hizmeti verilmektedir.

Bireysel Psikoterapi

Bireyin yaşamsal sorunları anlamasına ve çözüm geliştirmesine yardımcı olmaya yönelik çalışmalardır. Bireysel Psikoterapi, danışan ve terapistin birlikte bire bir yürüttüğü seanslarla yapılandırılmaktadır. Bireysel Psikoterapide çalışılan sorunlara örnek olarak; 

 

 • Depresyon

 • Panik Atak

 • Kaygı Bozuklukları

 • Fobiler

 • Yas

 • Somatoform Bozukluklar

 • Cinsel Bozukluklar

 • Yeme Bozuklukları

 • Uyku Bozuklukları

 • Kişilik Bozuklukları

 • Geçmiş Olumsuz Yaşantılar

 • İletişim Bozukluklar

 • Kendine Güven Bozukluklar

 • Motivasyon Bozukluklar

 • Mutsuzluk

 

Anlam'da bireysel terapi ile birlikte verilen diğer hizmetler ve uygulanan testler: 

 • Psikiyatrik Danışmanlık

 • Weschler Zeka Ölçeği (WAIS-III)

 • Kişilik Testleri

 

 

Objektif Kişilik Testleri

 

 • MMPI

 • Beck Depresyon Envanteri

 

Projektif Kişilik Testleri

 

 • Rorschach (Exner)

bottom of page