top of page

Çift & Aile Danışmanlığı

Çift ve aile terapisi değişim ve gelişimi sağlamak adına çiftler ve aile bireyleri arasındaki ilişki süreçlerinin çalışıldığı bir psikoterapi yöntemidir. Çift ve aile çalışması aynı zamanda başvuran kişilerin bireysel problemlerine de ışık tutan ve bireyin sorunlarını ve bunların ilişki dinamiğine etkisini anlamasına yardımcı olan bir süreçtir.  

 

Aile toplumdaki en küçük sosyal birimdir ve bir sistemdir, bu sistemin içindeki herhangi bir sorun (bireysel de olsa) tüm sistemi etkiler. Ailede çocuk da bir problemle karşımıza geldiği zaman çoğunlukla etkin bir ebeveynlik sergilenemediğini görüyoruz, bunun da temelinde sıklıkla bireysel ya da çift ilişkisinde sorunlarla karşılaşabiliyoruz.

 

Özellikle bizim toplumumuzda bireyselleşemeyen yani kaynak ailesinden ayrışıp belli bir bireysel olgunluğa erişemeyen bireylerin çift ilişkisinde de sorunlar yaşadığını görüyoruz. Çift olabilmek için önce tam anlamıyla birey olabilmek, yarım elma değil tam elma olmak gerekiyor.

 

Çift ve aile terapisinde sıklıkla erişilmek istenen hedefler:

 

1. Çatışma kaynağı olan kültür ve yetişme tarzı farklılıklarının gelişim ve büyüme aracı olarak kullanılması

2. Güç, güven ya da yakınlıkla ilgili ilişki sorunlarının çözülmesi

3. Geçmiş/şimdiki sorunların ve tamamlanmamış işlerin çözümü

4. Çözümlenmemiş kişiye ait, temel aileyle ilgili ve etkileşimsel konulara odaklanılması

5. Aldatma sonrası iyileşme sürecinde çiftlere destek olma

6. İlişki ve bağlılığın olumlu yönelimli amaçlarla geliştirilmesi

Merkezimizde İngilizce ve Fransızca terapi hizmeti verilmektedir.

bottom of page