top of page

Zeynep Haktanır

Uzman Klinik Psikolog

Ekran Resmi 2020-10-29 17.56.13.png

   Zeynep Haktanır, Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır.

 

Lisans eğitimi boyunca Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), World Human Relief (WHR), Bilgi Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı, Anlam Düşünce Davranış ve Eğitim Merkezi gibi kurumlarda gönüllü klinik stajlarını tamamlamıştır.

 

Lisans eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi süresince İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Araştırma, Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde (PADEM) psikolog olarak görev almıştır. Uzmanlık eğitimini, "Algılanan Ebeveyn Kabul ve Reddi ile Somatik Belirtiler Arasındaki İlişkinin Psikolojik Uyum ve Aleksitimi Temelinde İncelenmesi" başlıklı tezi ile tamamlamıştır.

Bu süreçte Diyalektik Davranışçı Terapi'nin yaratıcısı Marsha Linehan'ın "Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder" kitabının "Tedaviye Genel Bakış: Hedefler, Stratejiler ve Varsayımlar" bölümünü Türkçe'ye çevirmiştir.

   Yüksek Lisans eğitimi boyunca Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak'tan Şema Terapi Eğitimi ve Doç. Dr. Elif Çelebi'den Diyalektik Davranışçı Terapi Eğitimi almıştır. Psikoloji İstanbul tarafından verilen IFTA, APA ve NBCC onaylı Gottman Çift Terapisi 1.Düzey Eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Ting Liu ve Senem Zeytinoğlu Saydam tarafından verilen ICEEFT onaylı Duygu Odaklı Bireysel Terapi eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca EMDRIA onaylı EMDR I. ve II. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Sensorimotor psikoterapinin yaratıcısı Pat Ogden tarafından verilen "Sensorimotor Terapi'ye Giriş Eğitimi'ni almıştır.

 

Seanslarında ağırlıklı olarak Şema Terapi ekolünden yararlanmaktadır.

 

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

bottom of page