Ara
  • Uzm. Klinik Psikolog Elif Boran Saygın - Uzm.

Yutma İçin Kullanılan Elektroterapi

Elektro terapi nedir? Orofarengeal yutma bozukluklarının tedavisi amacıyla geliştirilen, deri üstünden düşük elektrik akımı vererek özellikle farengeal(yutak), larengeal(gırtlak) ve suprahyoid (hyoid üstü)zayıf olan kasları harekete geçirmeyi hedefleyen, non-invaziv (acı vermeyen) bir yöntemdir.

  • Elektro terapi ne işe yarar? Zayıf kasları kuvvetlendirerek ve yeniden eğiterek motor kontrolün sağlanmasına yardım eder.

  • Elektro terapi ne tür hastalarda işe yarar? Elektro terapi, yutma sorunu yaşayan ve yutma anatomisindeki sinirlerinde herhangi bir paralizi olmayan tüm bireylerde uygulanır. CP’li bireyler; İnme ya da kafa travması geçirmiş hastalar; MS, Demans, Parkinson, Huntington, Wilson, ALS, Miyastenia gravis ve Motor Nöron hastaları; Guillain Barre sendromu, Down sendromu, Prader Willi sendromu, Plummer-Vinson sendromu, Foix-Chavany-Marie sendromu, Worster-Drought Sendromu, Bulbospinal Muskuler Atrofi (Kennedy Sendromu), Brown-Vialetto-van Laere Sendromu, Fazio-Londe sendromu, Edward’s sendromu, Eagle Sendromu, Pierre Robin Sekansı, DiGeorge Sendromu gibi sendromlar ve bir çoklarındaki yutma sorunları için uygulanmaktadır.

  • Elektro terapi ne kadar sürer? Kesin bir süre vermek zordur. Bir seansı 30 ile 45 dk. Arası olacak şekilde altı seans(bir kür) uygulanır. Yutma probleminin durumuna göre bitirmeye ya da devam etmeye aileyle birlikte karar verilir.

  • Elektro terapi işe yarar mı? Yapılan çalışmalar etkili olduğunu göstermektedir. Freed ve arkadaşlarının 2001’de yaptığı bir araştırmada, 99 stroke sonrası hastayla, elektro terapi (63 kişi) ve termal duyusal terapi (36 kişi) karşılaştırılmıştır. Ortalama her hastaya 15 hafta.Elektro terapi uygulanmış ve %98 başarı sağlanmıştır (sadece bir hastada yutma sorunu devam etmiştir.). Termal terapi uygulanan hastaların %27 si ilerleme göstermemiş, %11’i daha kötüye gitmiştir. Lim ve arkadaşlarının yaptığı başka bir araştırmada, 28 disfaji hastasıyla, elektro terapi +Termal-dokunsal uyarım tedavisi uygulananlarla sadece Termal-dokunsal uyarım tedavisi uygulananlar karşılaştırılmıştır. 4 haftalık uygulamadan sonra her iki grupta da iyileşme görülmüş fakat elektro terapi +Termal-dokunsal uyarım tedavisi uygulanan hastalarda iyileşme oranı anlamlı derecede daha iyi olmuştur. Gallas ve ark. 2010 yılında yaptığı diğer bir çalışmada ise 11 stroke hastasına 5 gün birer seans elektro terapi uygulanmış ve etkili olduğu rapor edilmiştir.

Daha bir çok araştırma etkili olduğunu göstermektedir.

KAYNAKÇA

Freed ML, Freed L, Chatburn RL, Christian M (2001). Electrical stimulation for swallowing disorders caused by stroke. Respiratory Care Department, University Hospitals of Cleveland 46(5):466-474. http://europepmc.org/abstract/MED/11309186

Gallas, S., Marie, J.P., Leroi, A.M., Verin, E., (2010). Sensory Transcutaneous Electrical Stimulation Improves Post-Stroke Dysphagic Patients. Dysphagia. 25; (4); pp 291-297.

http://link.springer.com/article/10.1007/s00455-009-9259-3

Lim, K., Lee, H.J., Lim, S.S., Choi, Y.I., (2009). Neuromuscular electrical and thermal-tactile stimulation for dysphagia caused by stroke: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine, Volume 41, Number 3, pp. 174-178. http://www.ingentaconnect.com/content/mjl/sreh/2009/00000041/00000003/art00011

235 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yeme bozukluklarının önemi daha çok son dönemlerde anlaşılmıştır. Özellikle, 20. yüzyılda, endüstriyelleşmiş Batı toplumlarında, ‘çekicilik’ ince olmakla bağlantılandırılmıştır. Bu tip bir bağlantı ye

Panik Rahatsızlığı, her 75 kişiden birinde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Panik atak, bir tür anksiyete (kaygı, korku, endişe karışımı bir duygu durumu) bozukluğudur.Kendiliğinden ve beklenmedik bi

Obsesyon (takıntı), kişinin zihninden uzaklaştıramadığı kontrolü dışında tekrarlayan ısrarcı düşünce ve uyaranlardır. Kişide sorumluluk ve anksiyete (kaygı) oluşturan bu düşünceler başkalarına anlamsı