Ara
  • Savaş Çelik Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti

İnme ve Yutma Bozukluğu

İnme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hızla gelişen, 24 saat veya daha uzun süren, serebral işlevlerin fokal veya global bozukluğu olarak tanımlamıştır (Türkmen 2005).

İnme, dünya toplumlarında kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olup, sakatlık ve özürlülük yapan en önemli nedenlerdendir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre inmenin insidansı 55-64 yaş arasında binde 1.7- 3.6, 64-74 yaş arasında binde 5-9 ve 75 yaşın üstünde binde 14-19 olarak bulunmuştur. İnme sonrası gelişebilecek ve mortaliteyi ve morbiditeyi arttırabilecek bir çok komplikasyon vardır. Bunlardan biri yutma bozukluğudur (Türkmen 2005).

Yutma bozukluğu inme sonrası sık karşılaşılan bir komplikasyondur ve sıklığı çok geniş farklılıklarla %29-81 arasında rapor edilmektedir (Selçuk 2006). yutma bozukluğu akciğer infeksiyonuna, sepsise, malnütrisyona (kötü beslenme), dehidratasyona (su kaybı), kalıcı dizabiliteye, hastanede kalış süresinde uzamaya ve mortaliteye (Ölüm) neden olabilir (Türkmen 2005). İnme sonrası disfaji sebep olduğu pnömoni nedeniyle ölüm riskini arttırmakta ve in­me sonrası hastaların üçte birinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır. İnmeli hastalarda disfajinin erken tanı ve tedavisi sadece komplikasyon­ları azaltmakla kalmaz aynı zamanda fonksiyonel durumu yükseltir ve hastanede kalış süresini kısaltır (Selçuk 2006).

Serebral ve beyin sapı lezyonları yutma fizyolojisini bozabilir. Serebral lezyonlar çiğneme ve bolus transportunun istemli kontrolünü kesintiye uğratabilirler. Beyin sapı lezyonlarında ise oral kavitenin duyu fonksi­yonları, faringeal yutmanın tetikleme süresi, laringeal elevasyon, glottik kapanma ve krikofaringeal gevşeme etkilenebilir (Selçuk 2006).

Merkezimizde yanaklara ve boynun çeşitli noktalarına uyguladığımız elektroterapi yöntemiyle ve destekleyici egzersizlerle yukarda bahsedilen yutma sorunlarının tamamı ortadan kaldırılmaktadır.

Savaş Çelik

Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti

KAYNAKÇA

Selçuk B. (2006). İnmede Yutma Bozuklukları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 52(Özel Ek B):B38-B44.

www.ftrdergisi.com/sayilar/226/buyuk/B38-B441.pdf

Türkmen Ç. (2005). Akut İskemik İnmede Yutma Değerlendirmesi (Uzmanlık Tezi). www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/noroloji/dr_cigdem_turkmen.pdf

531 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yeme bozukluklarının önemi daha çok son dönemlerde anlaşılmıştır. Özellikle, 20. yüzyılda, endüstriyelleşmiş Batı toplumlarında, ‘çekicilik’ ince olmakla bağlantılandırılmıştır. Bu tip bir bağlantı ye

Panik Rahatsızlığı, her 75 kişiden birinde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Panik atak, bir tür anksiyete (kaygı, korku, endişe karışımı bir duygu durumu) bozukluğudur.Kendiliğinden ve beklenmedik bi

Obsesyon (takıntı), kişinin zihninden uzaklaştıramadığı kontrolü dışında tekrarlayan ısrarcı düşünce ve uyaranlardır. Kişide sorumluluk ve anksiyete (kaygı) oluşturan bu düşünceler başkalarına anlamsı